Biuletyn Informacji Publicznej
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier"
Szukaj w tym dziale:

Zarząd Fundacji:

Jolanta Kwaśniewska - Prezeska Zarządu


Biuro Fundacji:

Anna Jankowska–Drabik - Dyrektorka Fundacji 
Anna Pieniążek - Koordynatorka ds. realizacji celów statutowych

Iwona Piekarska - Specjalistka ds. administracyjnych i realizacji celów statutowych
Elżbieta Lubaszka - Główna Księgowa

RADA FUNDACJI

 

Andrzej Kratiuk - Prezes Rady Fundacji

Wojciech Jędrzejewski - Wiceprezes Rady Fundacji

Wojciech Kaczorowski - Członek Rady Fundacji

Krzysztof Pietraszkiewicz - Członek Rady Fundacji                                                     

Sergiusz Najar - Członek Rady Fundacji

RADA GŁÓWNA FUNDACJI

Krzysztof Berzyński
Małgorzata Domagalik
Zofia Gaber
Wojciech Gąssowski
Aleksandra Jacoby
Wojciech Jędrzejewski
Elżbieta Karnafel
Krystyna Kaszuba
Krystyna Kofta
ś.p. Krzysztof Kolberger 
prof. Ryszard Łukaszewicz
Gabriela Miłowska-Moląg
ks. Arkadiusz Nowak
Janusz Olejniczak
Włodzimierz Paszyński (*)

Andrzej Pągowski
Jan Podgórski
Danuta Raczko
Maryla Rodowicz
prof. Henryk Samsonowicz
Irena Santor
Justyna Steczkowska
Cezary Szczylik
Nina Terentiew
Bożena Toeplitz
Emil Wesołowski
Zofia Wolska
Jan Wołek
ś.p. Xymena Zaniewska


(*) zawiesił działalność na czas pełnienia funkcji wiceprezydenta Warszawy