Biuletyn Informacji Publicznej
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier"
Szukaj w tym dziale:

– Statut Fundacji uwzględniający zmiany przyjęte przez Fundatora z dnia 12 grudnia 2016 r.
– Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U 1991 r. Nr 46 poz. 203 z p. zm.)
– Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)