Biuletyn Informacji Publicznej
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier"
Szukaj w tym dziale:

Poniżej publikujemy sprawozdania z działalności Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez Barier" za lata 2018 - 2004. Dokumenty do pobrania w formacie: .pdf

ROK 2018:

 • Sprawozdanie merytoryczne OPP: .pdf
 • Wstęp do sprawoadania finansowego: .pdf
 • Bilans Aktywa i Pasywa: .pdf
 • Rachunek Zysków i Strat: .pdf
 • Informacja dodatkowa: .pdf

ROK 2017:

 • Sprawozdanie merytoryczne OPP: .pdf
 • Wstęp do sprawozdania finansowego: .pdf
 • Bilans Aktywa i Pasywa: .pdf
 • Rachunek zysków i strat: .pdf
 • Informacja dodatkowa: .pdf

ROK 2016:

 • Sprawozdanie merytoryczne OPP: .pdf
 • Wstęp do sprawozdania finansowego: .pdf
 • Bilans Aktywa i Pasywa: .pdf
 • Rachunek zysków i strat: .pdf
 • Informacja dodatkowa: .pdf

ROK 2015:

 • Sprawozdanie merytoryczne OPP: .pdf
 • Wstęp do sprawozdania finansowego: .pdf
 • Bilans Aktywa i Pasywa 2014: .pdf
 • Rachunek zysków i strat: .pdf
 • Informacja dodatkowa: .pdf

ROK 2014:

 • Sprawozdanie merytoryczne OPP: .pdf
 • Wstęp do sprawozdania finansowego: .pdf
 • Bilans Aktywa i Pasywa 2014: .pdf
 • Rachunek zysków i strat: .pdf
 • Informacja dodatkowa: .pdf
 • Sprawozdanie z działalności Fundacji: .pdf

ROK 2013:

 • Sprawozdanie merytoryczne OPP: .pdf
 • Wstęp do sprawozdania finansowego: .pdf
 • Bilans Aktywa i Pasywa 2013: .pdf
 • Rachunek zysków i strat: .pdf
 • Informacja dodatkowa: .pdf
 • Sprawozdanie z działalności Fundacji: .pdf

ROK 2012:

 • Sprawozdanie merytoryczne OPP: .pdf
 • Wstęp do sprawozdania finansowego: .pdf
 • Bilans Aktywa i Pasywa 2012: .pdf
 • Rachunek zysków i strat: .pdf
 • Informacja dodatkowa: .pdf
   

ROK 2011:

 • Sprawozdanie merytoryczne OPP: .pdf
 • Wstęp do sprawozdania finansowego: .pdf
 • Bilans Aktywa i Pasywa 2011: .pdf
 • Rachunek zysków i strat: .pdf
 • Informacja dodatkowa: .pdf

ROK 2010:

 • Sprawozdanie merytoryczne: .pdf
 • Wstęp do sprawozdania finansowego: .pdf
 • Bilans Aktywa 2010: .pdf
 • Bilans Pasywa 2010: .pdf
 • Rachunek zysków i strat: .pdf
 • Informacja dodatkowa: .pdf

ROK 2009:

 • Sprawozdanie merytoryczne: .pdf
 • Wstęp do sprawozdania finansowego: .pdf
 • Bilans Aktywa 2009: .pdf
 • Bilans Pasywa 2009: .pdf
 • Rachunek zysków i strat: .pdf
 • Informacja dodatkowa: .pdf

 ROK 2008:

 • Sprawozdanie merytoryczne: .pdf
 • Wstęp do sprawozdania finansowego: .pdf
 • Bilans Aktywa 2008: .pdf
 • Bilans Pasywa 2008: .pdf
 • Rachunek zysków i strat: .pdf
 • Informacja dodatkowa: .pdf

ROK 2007:

 • Sprawozdanie merytoryczne: .pdf
 • Wstęp do sprawozdania finansowego: .pdf
 • Bilans Aktywa 2007: .pdf
 • Bilans Pasywa 2007: .pdf
 • Rachunek zysków i strat: .pdf
 • Informacja dodatkowa: .pdf

ROK 2006:

 • Sprawozdanie merytoryczne: .pdf

ROK 2005:

 • Sprawozdanie merytoryczne: .pdf

ROK 2004:

 • Sprawozdanie merytoryczne: .pdf