Biuletyn Informacji Publicznej
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier"
Jolanta Kwaśniewska

Jolanta Kwaśniewska

Była Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej (1995-2005)
Założycielka i Prezeska Fundacji “Porozumienie Bez Barier”
Prawnik


Promuje wolontariat oraz zachęca innych do pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym i dotkniętym ubóstwem. Skupia się szczególnie na dzieciach, starając się wzbogacić ich życie oraz zwiększyć szanse na rozwój. Jest inicjatorką oraz organizatorką różnorodnych i wyjątkowo udanych krajowych kampanii prozdrowotnych (rak piersi, choroby serca, cukrzyca, AIDS, itp.). Celem jej Fundacji jest wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzących ludziom warunki równych szans na drodze ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego.

Jolanta Kwaśniewska jest bardzo aktywna w promowaniu idei pokoju i tolerancji na świecie. Była organizatorką międzynarodowej konferencji „Keep Children Smiling In The New Millenium” (Zachowaj Uśmiech Dzieci w Nowym Tysiącleciu), która odbyła się w Warszawie w 1999 roku, by uhonorować 10 Rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, Konwencji o Prawach Dziecka. Wtedy też narodziła się idea projektu Tęczowy Most oraz Szkół Tolerancji.

Od roku 1997 jest członkiem Jimmy & Rosalynn Carter Partnership Foundation (Fundacji Partnerstwa, Jimmiego & Rosalyn Carter), która skupia swoją uwagę na młodych, wyjątkowo uzdolnionych, wkraczających w dorosłość ludziach.

W roku 1998 została członkiem Comité des Sages (Komitetu Doradczego), utworzonego przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Kofi Annana, którego celem jest eliminacja nielegalnej produkcji, przemytu i używania narkotyków.

Do 2008 roku była członkiem Rady Honorowej International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC - Międzynarodowego Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych), które walczy z wykorzystywaniem seksualnym oraz uprowadzeniami dzieci.

Począwszy od 2007 r. Jolanta Kwaśniewska jest członkinią Rady Głównej Suzanne Mubarak Women’s International Peace Movement (Międzynarodowego Ruchu Kobiet na Rzecz Pokoju utworzonego przez Suzanne Mubarak). Stowarzyszenie promuje ideę pokoju, wspomaga ujednolicanie i tworzenie alternatywnych, globalnych sieci porozumienia oraz rozwijanie zdolności młodych ludzi, wspiera międzynarodową współpracę i zapewnia, by głos najmłodszych był słyszany.

Od kwietnia 2008r. jest Patronką European Cancer Patient Coalition (ECPC) – Europejskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych – organizacji działającej na rzecz pacjentów onkologicznych z całej Europy, której celem jest szeroko pojęta walka z rakiem, poprawa skuteczności leczenia raka oraz jakości życia pacjentów.

Za działalność charytatywną, humanitarną oraz wybitne osiągnięcia w tych dziedzinach, Pani Jolanta Kwaśniewska została uhonorowana wieloma krajowymi i międzynarodowymi nagrodami oraz odznaczeniami, w tym tytułem doktora honoris causa oraz mającym dla niej ogromną wartość Orderem Uśmiechu – przyznawanym przez dzieci za pomoc i wsparcie im udzielane.

Interesuje się literaturą, teatrem, muzyką i plastyką. Lubi podróżować.
Uprawia aktywnie sport, uwielbia narty i Nordic Walking. Najchętniej spędza wolny czas z rodziną.

Pani Jolanta Kwaśniewska zna język angielski i rosyjski.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 615
Wprowadzony przez: Daria Kowalczyk
Data opublikowania: 2014-02-27 12:45:49
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-02-27 16:30:45 Daria Kowalczyk
2014-02-27 12:46:44 Daria Kowalczyk Publikacja artykułu